Home 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Poglavlje 7

XHTML:

XHTML je hibrid HTML-a i XML-a (eXtensible Markup Language).

Za !DOCTYPE deklaraciju XHTML-a konsultujte istu stranu iz Poglavlja 6.

ZA XHTML u prvi <html> tag idu atributi:
xmlns (deklarisan default namespace XML dokumenta - identifikuje kojem XML jeziku HTML pripada, vrednost je URL),
lang, xml:lang (oba jezik kojim je HTML pisan "en")

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">

Razlike:

Za razliku od HTML-a, u XHTML-u:

Sve ovo vam zvuči poznato? Da, to je zato što smo religiozno poštovali ta pravila od samog početka. Ali zašto, kada ćemo ionako koristiti HTML 5? Zašto bismo primenjivali ta pravila kad ne moramo? Zbog kompatibilnosti sa prethodnim standardima. A i zato što je XHTML kudikamo striktniji i ne oprašta greške. Kad se naviknemo na surovost XHTML-a, nećemo praviti nikakve greške u mnogo opuštenijem okruženju HTML-a. A to je dobro.

Tidy, program koji prepravlja i čisti HTML i XML kod, konvertuje HTML u XHTML, prepravlja legacy prezentaciju u CSS.

Mišljenja: ZA i PROTIV!