Home 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Poglavlje 4

Hosting:

Spisak sajtova koji nude besplatan hosting i poređenje usluga. Izaberite jedan, napravite foldere i prevucite / upload-ujte fajlove sa kompa.

Terminologija:

URL (Uniform Resource Locator): http://www.gamefaqs.com/

Protokol koji se koristi kako bi se preneo sadržaj: HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Ime web sajta: www.gamefaqs.com

Ime posebnog servera u domenu: www

Ime domena: gamefaqs.com

"Završetak" domena: .com (postoje i drugi koji se koriste za različite svrhe: .org, .gov, .edu, kao i posebni za države: .co.uk, .co.jp, .rs,...)

Absolute path je deo na kraju imena sajta: index.html, default.htm, index.php i slično (da ne bude zabune, čak i ako se ovo ne prikazuje, browser UVEK iza kulisa pravi absolute path stranica koje su na netu tj. Web serveru).

Lista kompanija koje vrše registraciju imena domena. Na njihovim sajtovima takođe možete proveriti da li je ime koje želite zauzeto.

Root folder je folder u kome se nalaze svi fajlovi za vaš sajt. Hosting kompanija će već imati spreman folder u koji ćete prebaciti sve fajlove iz vašeg root foldera (i to tačno onako kako su na vašem kompu, sa sve pod-folderima, imenima foldera i njihovim sadržajem).

FTP je File Transfer Protocol (protokol prenosa dokumenta).

SFTP je Secure File Transfer Protocol (zaštićenija verzija FTP-a).

id i <a>:

id atribut precizira jedinstveni id za HTML element (vrednost MORA biti jedinstvena u okviru HTML dokumenta, znači može postojati samo jedan id="pahulja" na strani). id vrednost (value) sme da sadrži samo slova i brojke (uvek počnite slovom), i bez specijalnih znakova i razmaka. Selektor za id je #VREDNOST, za gornji primer bi bio #pahulja.

Za linkovanje tačno određenog MESTA na stranici koristimo <a> i atribut id za lociranje. Najpre obeležimo lokaciju <h2><a id="IME">SADRŽAJ H2 ELEMENTA</a></h2>
Zatim pravimo link ka destinaciji. Vrednost završavamo sa #IME. <a href="URL#IME">TEXT</a>. Ako koristite velika i mala slova za id value, budite sigurni da se poklapaju i u id-u i u href-u.
Za pomeranje po istoj strani ne treba URL već samo <a href="#IME">TEXT</a>, i naravno obeležena lokacija. Najčešće se koristi za "Back to top" i "Table of contents".

Da vidimo kako to izgleda u praksi, sada ću napraviti link koji vodi ka Poglavlju 3, ali ne bilo gde, već tačno na podnaslov "Liste (sa redosledom, bez redosleda, ...)". Najpre ću u HTML-u Poglavlja 3 da obeležim podnaslov sa id="liste":

<h2><a id="liste">Liste (sa redosledom, bez redosleda, ...):</a></h2>

Obratite pažnju da <a> tag-ovi uvek budu UNUTAR elementa koji obeležavate. I primetite kako se podnaslov "Liste" u Poglavlju 3 nije pretvorio u link, iako ima <a> element. Kada koristite id atribut, izgled elementa se ne menja. A sada pravim link ka toj obeleženoj destinaciji (ostaviću da se otvara u ovoj strani, ne u novom tab-u):

<p><a href="Chapter03.html#liste" title="Ovaj link vodi TAČNO ka podnaslovu 'Liste' Poglavlja 3">Poglavlje 3, Liste</a></p>

Poglavlje 3, Liste

Jej! Isti metod koristim za "povratak na vrh strane" i navigaciju kroz podnaslove na istoj strani.

Napomena: ovo možete raditi SAMO ako je lokacija obeležena sa id! Lako ćete dodeliti id bilo kom elementu na VAŠEM sajtu, ali za druge sajtove? U slučaju da im element NIJE obeležen ni na koji način NE MOŽETE praviti preciziran link, već samo običan (koji vodi na vrh strane po defaut-u). Da proverite da li je element obeležen, moraćete da pogledate kod strane (to se radi desnim klikom u okvir strane pa "Inspect" ili "View page source").